top of page
HOME

Grafik Tasarımcı // Akademisyen

Armağan

Gökçearslan

© Copyright
ABOUT

Lise eğitimi döneminde üç yıl boyunca desen eğitimi aldıktan sonra  Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünü kazandı. Aynı kurumda lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladı.  2008 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Grafik Eğitimi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent unvanını aldı. 2014-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünde Doçent olarak çalıştı. 2008-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Grafik Bölümünde, 2010-2011 yılları arasında Balkan Üniversitesinde (Makedonya), 2010-2012 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesinde (Kıbrıs) ders verdi. 2018 yılından beri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünde Doçent olarak çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok kişisel sergi açtı, karma sergilere katıldı. Estonya, Makedonya, Portekiz ve Almanya'da kişisel sergiler açtı. Belçika, Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore, Japonya, Bulgaristan, Polonya,  Kırgızistan, Kıbrıs, İspanya, Ukrayna'da karma sergilere katıldı. Bosna Hersek, Tunus, Yunanistan ve Makedonya'da çalıştaylara katıdı, Sırbistan ve Çin Halk Cumhuriyetinde çalıştaylar yönetti. Ulusal ve Uluslararası dergilerde grafik tasarım ve canlandırma alanıyla ilgili makaleleri yayınlandı. Kıbrıs, İsveç, Macaristan, Singapur, Almanya, Portekiz ve Ukrayna'da düzenlenen sempozyumlara bildirileri ile katıldı. Canlandırma, illüstrasyon, çoklu ortam tasarımı, artırılmış gerçeklik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

CONTACT
bottom of page